1. Carmelaram Priory, North Paravur

Vaiyakkad, Mannam P.O.

North Paravur, Ernakulam District

+91 484 244 50 48

2. LISIEUX BHAVAN, Kannur

Chala East P.O. Kannur Dt. – 670 621

+91 497 282 4688

3. CARMEL SADAN, Trivandrum

Mangalakkal, Kattakkada P.O

Thiruvananthapuram

+91 471 22 91 041

4. Carmel Bhavan, Uttarpradesh

Jyothi Nivas, B 18, State bank Colony

Rajendra Nagar, Orai, 285001

Uttar Pradesh, India

5. WHITE ABBEY-IRELAND, Kildare

Carmelite Friary, White Abbey

Kildare Town, Ireland

+35 45 521 391    Fax: +35 45 522 318.

carmelitekildare@gmail.com

6. Germany

7. Flos Carmeli, Vypin
COMMISSARY GENERAL

FRIARS

PRAYERS